بشقاب 26 سانت کد 317 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب 26 سانت کد 317 ملاین تورزن

260,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها و فست فود ها و هتل ها و تالار ها و منازل .
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پیاله سس قطر ۹ ارتفاع ۴ سانت
(5) | (امتیاز محصول)

پیاله سس قطر ۹ ارتفاع ۴ سانت

60,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ مشکی.
رست بزرگ  16*53 کد 338 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

رست بزرگ 16*53 کد 338 ملامین تورزن

390,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
شات سس کد 500 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

شات سس کد 500 ملامین تورزن

36,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشین ظرفشویی.
نشکن.
پاستا و سالاد سزار کد 305 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پاستا و سالاد سزار کد 305 ملامین تورزن

290,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پلیت گرد 32 سانت کد 324 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت گرد 32 سانت کد 324 ملامین تورزن

290,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت 26 سانت کد 322 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 26 سانت کد 322 ملاین تورزن

260,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت مستطیل 28*38 کد 336 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت مستطیل 28*38 کد 336 ملامین تورزن

390,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پیش دستی 21 سانت کد 312 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پیش دستی 21 سانت کد 312 ملاین تورزن

180,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها و فست فود ها و هتل ها و تالار ها و منازل .
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رست متوسط  ۱۶*۴۰ کد 335 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

رست متوسط ۱۶*۴۰ کد 335 ملامین تورزن

330,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رست کوچک  ۱۳*۲۷ کد ۳۳۳ ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

رست کوچک ۱۳*۲۷ کد ۳۳۳ ملامین تورزن

200,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زرین
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زرین

3,200,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح فیروزه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح فیروزه

3,200,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد

3,200,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ

3,200,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
پلیت 21 سانت کد 320 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 21 سانت کد 320 ملامین تورزن

180,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پلیت 38 سانت کد 326 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 38 سانت کد 326 ملاین تورزن

400,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
دست کاسه کد 302 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

دست کاسه کد 302 ملامین تورزن

180,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت.
پلیت مستطیل 23*33 کد 334 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت مستطیل 23*33 کد 334 ملامین تورزن

290,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پیاله سس 7*10 سانت
(5) | (امتیاز محصول)

پیاله سس 7*10 سانت

55,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ مشکی.
پلیت ۳۲ سانت ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت ۳۲ سانت ملاین تورزن

290,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت ۳۲ سانت ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت ۳۲ سانت ملاین تورزن

290,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت بیضی ۳۲*۴۴ سانت ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت بیضی ۳۲*۴۴ سانت ملاین تورزن

300,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن و دارای نشان استاندارد.
رنگ مشکی.
سینی سرو ۳۲ در ۲۰ سانت کد ۵۴۴ ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

سینی سرو ۳۲ در ۲۰ سانت کد ۵۴۴ ملامین تورزن

185,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای هدیه.
دارای طرح های متنوع و جدید.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
کاسه کد 303 قطر 16 ارتفاع 5
(5) | (امتیاز محصول)

کاسه کد 303 قطر 16 ارتفاع 5

180,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
دیس بیضی 22 * 33 کد 343 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

دیس بیضی 22 * 33 کد 343 ملامین تورزن

340,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن و دارای نشان استاندارد.
رنگ مشکی.
بشقاب تخت طرح زمرد
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب تخت طرح زمرد

105,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
بشقاب تخت طرح فیروزه
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب تخت طرح فیروزه

105,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
بشقاب تخت طرح زرین
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب تخت طرح زرین

105,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره طرح فیروزه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره طرح فیروزه

2,980,000 تومان
موجود در انبار
سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زرین
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زرین

2,980,000 تومان
موجود در انبار
شش عدد ترش خوری
شش عدد ماست خوری
شش عدد ابگوشت خوری
یک عدد سالاد خوری
شش عدد پیش دستی
شش عدد خورشت خوری
شش عدد بشقاب پلو خوری
یک عدد دیس مرغ خوری
دو عدد کاسه مرغ خوری
یک عدد دیس پلو خوری
بشقاب تخت طرح طلا
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب تخت طرح طلا

105,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سوپ خوری درب دار کد 464 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

سوپ خوری درب دار کد 464 ملامین تورزن

250,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
 تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای  نشان استاندارد. 
سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زمرد
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زمرد

2,980,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ

2,980,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره گرد ملامین تورزن طرح ترمه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره گرد ملامین تورزن طرح ترمه

2,980,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سینی پذیرایی کد 322
%8
(5) | (امتیاز محصول)

سینی پذیرایی کد 322

260,000 240,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای هدیه.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ صرتی مات طرح دار.
دارای طرح های متنوع و جدید.
سینی پذیرایی کد 522
(5) | (امتیاز محصول)

سینی پذیرایی کد 522

195,000 تومان
موجود در انبار
ظرف دربسته تورزن
%14
(5) | (امتیاز محصول)

ظرف دربسته تورزن

140,000 120,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشین ظرفشویی
مناسب استفاده در فریزر و مایکروویو.
نشکن.

ظروف کافی شاپی و رستورانی

انواع سرویس ملامین

ظروف دربسته