پلیت 21 سانت  کد 320 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 21 سانت کد 320 ملامین تورزن

190,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پلیت 26 سانت کد 322  ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 26 سانت کد 322 ملاین تورزن

270,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت گرد 32 سانت  کد 324 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت گرد 32 سانت کد 324 ملامین تورزن

310,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
پلیت 38 سانت  کد 326 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت 38 سانت کد 326 ملاین تورزن

395,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
دست کاسه کد 302 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

دست کاسه کد 302 ملامین تورزن

190,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت.
پاستا و سالاد سزار کد 305 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پاستا و سالاد سزار کد 305 ملامین تورزن

310,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پلیت مستطیل 23*33 کد 334 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت مستطیل 23*33 کد 334 ملامین تورزن

310,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پلیت مستطیل 28*38 کد 336 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پلیت مستطیل 28*38 کد 336 ملامین تورزن

360,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن.
دیس کباب  16*53 کد 338 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

دیس کباب 16*53 کد 338 ملامین تورزن

370,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
شات سس کد 500 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

شات سس کد 500 ملامین تورزن

50,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشین ظرفشویی.
نشکن.
دیس بیضی 22 * 33 کد 343 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

دیس بیضی 22 * 33 کد 343 ملامین تورزن

280,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن و دارای نشان استاندارد.
رنگ مشکی.
پیش دستی 21 سانت کد 312 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

پیش دستی 21 سانت کد 312 ملاین تورزن

190,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ مشکی.
بشقاب 26 سانت کد 317 ملاین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

بشقاب 26 سانت کد 317 ملاین تورزن

260,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن و دارای نشان استاندارد.
رنگ مشکی.
کاسه کد 303 قطر 16 ارتفاع 5
(5) | (امتیاز محصول)

کاسه کد 303 قطر 16 ارتفاع 5

180,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
پیاله سس 7*10 سانت
(5) | (امتیاز محصول)

پیاله سس 7*10 سانت

70,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ مشکی.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح فیروزه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح فیروزه

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد مشکی
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد مشکی

2,650,000 تومان
موجود در انبار
سینی پذیرایی کد 522
(5) | (امتیاز محصول)

سینی پذیرایی کد 522

170,000 تومان
موجود در انبار
سوپ خوری درب دار  کد 464 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

سوپ خوری درب دار کد 464 ملامین تورزن

220,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
 تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای  نشان استاندارد. 
سرویس 41 پارچه شش نفره گرد ملامین تورزن طرح  ترمه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره گرد ملامین تورزن طرح ترمه

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سینی پذیرایی کد 322
%9
(5) | (امتیاز محصول)

سینی پذیرایی کد 322

220,000 200,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای هدیه.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .
رنگ صرتی مات طرح دار.
دارای طرح های متنوع و جدید.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زرین
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زرین

2,650,000 تومان
موجود در انبار
شش عدد ترش خوری
شش عدد ماست خوری
شش عدد ابگوشت خوری
یک عدد سالاد خوری
شش عدد پیش دستی
شش عدد خورشت خوری
شش عدد بشقاب پلو خوری
یک عدد دیس مرغ خوری
دو عدد کاسه مرغ خوری
یک عدد دیس پلو خوری
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح گل سرخ

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زمرد

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح فیروزه
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح فیروزه

2,450,000 تومان
موجود در انبار
شش عدد ترش خوری
شش عدد ماست خوری
شش عدد ابگوشت خوری
یک عدد سالاد خوری
شش عدد پیش دستی
شش عدد خورشت خوری
شش عدد بشقاب پلو خوری
یک عدد دیس مرغ خوری
دو عدد کاسه مرغ خوری
یک عدد دیس پلو خوری
سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زمرد
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره ملامین تورزن طرح زمرد

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
ظرف دربسته تورزن
%14
(5) | (امتیاز محصول)

ظرف دربسته تورزن

140,000 120,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشین ظرفشویی
مناسب استفاده در فریزر و مایکروویو.
نشکن.
سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زرین
(5) | (امتیاز محصول)

سرویس 41 پارچه شش نفره چهارگوش ملامین تورزن طرح زرین

2,650,000 تومان
موجود در انبار
قابلیت شست و شو در ماشين ظرفشویی.
محصول شرکت تولیدی و بازرگانی تورزن.
تولید کننده ظروف برتر ملامین.
دارای نشان استاندارد.
سینی سرو 40 در 16 سانت کد 335 ملامین تورزن
(5) | (امتیاز محصول)

سینی سرو 40 در 16 سانت کد 335 ملامین تورزن

280,000 تومان
موجود در انبار
مناسب برای رستوران ها و کافی شاپ ها.
قابلیت شست شو در ماشین ظرفشویی و سخت شکن .

ظروف کافی شاپی و رستورانی

انواع سرویس ملامین

ظروف دربسته